Služby

V projektu Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů vznikla metodika pro kurzy řemesel, která se podílejí na obnově podstávkových domů. Metodika byla ověřena v pilotním kurzu (jeho součástí byl i kurz zaměřený na počítačovou a informační techniku) a poté byly vydány učebnice pro jednotlivá řemesla. 

 

 
V této rubrice najdete publikace vydané v projektu: metodiku a učebnice,     překlady z němčiny.

Odborná knihovna vznikla v projektu a shromáždila 75 titulů z oblasti tradičních stavebních řemesel, podstávkových domů a venkovské architektury a památkové péče.